Vattenrenare

Vattenfilter - översikt

Vattenfilter för vattenrening av järn-, mangan, aggressiv kolsyra samt arsenik

clip_image       TRYCKFILTERANLÄGGNING Avjärning och avsyrning. Borttagning av järn, mangan och mekaniska orenheter. Neutralisering av aggressiv kolsyra.

Vattenfilter för vattenrening av hårt vatten

clip_image AVHÄRDNINGSANLÄGGNING Reduktion av vattnets hårdhet med hjälp av jonbytning.

Vattenfilter för vattenrening av vatten med partiklar och dålig smak

clip_image PATRONFILTER Filterhus som används för enklare filtrering. Utbytbara filterpatroner som är garnlindade eller består av aktivt kol.

Vattenfilter för vattenrening av vatten med humus

clip_image AKTIVT KOLFILTER Avklorering. Borttagning av humus, klor, kloramid och klordioxid. clip_image HUMUSJONBYTARE-SCAVENGERFILTER Reducerar vattnets humusinnehåll

Vattenfilter för mekanisk vattenrening

clip_image PÅSTRYCKFILTER Filtrering av mekaniska orenheter.

Copyright 2006 Vattenrenare.